Restaurering

Smie fra Nordre Brandbu

Husmannsplass fra Jevnaker. 

Skogskoie i Lunner

Låve i Brandbu

Liten treskelåve i Moen, før og etter