Nybygg

Håndlaftet enebolig på Jevnaker

Tillbygg på sveiterstilshus på lunner.  Før, under og etter.

To anneks ved Mylla

                   Gjennoppført Trøndelån med nytt tilbygg i Åsa, Ringerike